Vragen? 0524-512602

Missie & visie

Missie

Onze fysiotherapiepraktijk biedt, naast algemene fysiotherapie, vele specialisaties. We werken zowel curatief als preventief, op een financieel gezonde basis. De zorg die wordt geboden is van goede kwaliteit, waarbij wij waarde hechten aan de tevredenheid en de zelfredzaamheid van de cliënt. We vinden het belangrijk te werken in een prettige werksfeer, waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen, zodat fysiotherapie voor ons een uitdaging blijft.

Visie

Onze fysiotherapiepraktijk met directe toegankelijkheid, speelt in op de nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen de fysiotherapie, we werken marktgericht om een financieel gezond bedrijf te behouden, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt gestimuleerd wordt. De kwaliteit van het fysiotherapeutische handelen wordt intern als extern getoetst. Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere disciplines.

Vragen? 0524-512602