Missie & Visie

Op deze pagina leest u over onze missie en visie.

Onze missie

Onze fysiotherapiepraktijk biedt naast algemene fysiotherapie, vele specialisaties. We werken zowel curatief als preventief. De zorg die wordt geboden is van goede kwaliteit, waarbij wij waarde hechten aan de tevredenheid en de zelfredzaamheid van de cliënt.

We vinden het belangrijk te werken op een financieel gezonde basis en in een prettige werksfeer. Er is ruimte  voor nieuwe ontwikkelingen, zodat fysiotherapie voor ons een uitdaging blijft.
 

Onze visie

Onze fysiotherapiepraktijk speelt in op de nieuwe inzichten en ontwikkelingen binnen de fysiotherapie.

We werken marktgericht om een financieel gezond bedrijf te behouden, waarbij de eigen verantwoordelijkheid van de cliënt gestimuleerd wordt. De kwaliteit van het fysiotherapeutische handelen wordt intern en extern getoetst. Er wordt gestreefd naar samenwerking met andere disciplines.